Products

Business Unit - Industrial Applications

Quality Links Information Request QUALITY LINKS is een productlijn van softwaremodules, volledig toegesneden op kwaliteitszorg. QUALITY LINKS staat borg voor een perfecte informatievoorziening door de gehele organisatie, verschaft direct inzicht, geeft adviezen voor bijstellingen en biedt een complete verslaglegging. Naast een constante controle van de productkwaliteit dragen QUALITY LINKS modules bij tot het terugdringen van uitval, retouren en klachten, het voorkomen van schadeclaims en de optimalisatie van bedrijfsprocessen.

Business Unit - Office Applications

GoEfficient Information Request GoEfficient: Bedrijfsbreed inzicht in uw processen.
GoEfficient richt zich op zaken die van wezenlijk belang zijn voor uw bedrijf. Als uw activiteiten plaatsvinden over verschillende vaste of mobiele locaties of over verschillende bedrijfsonderdelen, is het lastig om uw mensen, producten, processen en inhoud overzichtelijk te volgen. Bij het uitvoeren van projecten of het leveren van services aan klanten zijn de procedures complex en kritisch. Om de voortgang in de processen te kunnen volgen moeten vaak arbeidsintensieve procedures worden uitgevoerd. De administratieve lasten die noodzakelijk zijn om overzicht te houden en correcte interne en externe - bijvoorbeeld SLA - rapportages te maken zijn omvangrijk.